Haso Grandungevägen

Planeringsområdet omfattar två tomter nära Månsas 1950-tals centrum. Tomterna gränsar en park i norr, och i de andra riktningarna Heka-Maunula Oy:s 1970-tals höghusmiljö, Skogsbäcksvägens 1950-tals område, samt Månsas samskola.

Båda tomterna befinner sig till största delen på en backe. Höjdskillnaderna på tomternas norra och nordvästra delar är avsevärda på korta avstånd, vilket orsakade utmaningar inför planeringen av projektet. Projektet innefattar fem separata bostadsbyggnader och tre olika hustyper: små höghus, radhus, samt punkthus. Byggnaderna består av muraktiga delar av enhetligt material och ansluter sig till den existerande omgivningen med hjälp av murade tegelfasader. Den nordligare tomtens byggnader likställer sig i skala och typologi med grannområdets 1970-tals byggnader, medan den sydligare tomtens byggnader passar in med Skogsbäcksvägens omgivning av mindre skala.

PLATS
Grandungevägen 7-8, Helsingfors

KUND
Helsingfors Stats Asuntotuotantotoimisto

INLEDDES
2016

OMFATTNING
4900 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Matti Heikkinen, Ville Kuhmonen