Heinola strategiska delgeneralplan

Den ekonomiska strukturförvandlingen, som skett i Heinola skapade ett behov att fördomsfritt syna alternativa utvecklingsriktningar både ur invånarnas och företagens synvinkel under åren 2010 och 2011. Av de tre delanalyserna behandlade en Vierumäki bostadsstrategi, den andra utvecklingen av centrum och den tredje en stategisk utvecklingsmodell för hela stadsstrukturen. Arbetet ledde till Heinolas första generalplan, som godkändes 2014.

Som centrala teman har vid sidan av markreservationerna, trafiklösningarna och miljöskydd varit stadsstrukturens konsolidering inom ramen för ”samhällsstrukturens kvalitetskorridor” samt bevarandet av den nationella stadsparken och trähustraditionen.

PLATS
Heinola

INLEDDES
2010

FÄRDIGT
2013

PLANERARE
Staffan Lodenius, Kaisa Hyyti, Ann-Mari Lindgren