Helsingfors Stadsteater

Helsingfors Stadsteater är planerad av Timo Penttilä och anses vara en av den moderna finska arkitekturens milstolpar. Den ursprungliga delen blev färdig år 1967 och utvidgningen, Studio Elsa, år 1989. Planeringsarbetet utförs i enlighet med de krav på byggnadsskydd som Helsingfors stad uppgjort.

Grundrenoveringsprojektet utgår från att hustekniken förnyas inom ramen för de restriktioner som de krävande konstruktionerna och skyddsbestämmelserna stipulerar. Målet är att byggnaden skall beakta strikta krav på energieffektivitet, ekologi och livscykelperspektiv.

Projektet förverkligas inom alla planeringsdiscipliner som ett sk. BIM-projekt. 3d-modellerna kombineras för att säkerställa kompatibiliteten mellan de olika installationerna, och för att göra energianalyser.

PLATS
Helsingfors

KUND
Helsingin kaupungin Tilakeskus

INLEDDES
2012

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Teemu Taskinen