HUS-lägenheter Bahamasgatan 3

Staden reserverade ett bostadshus i Busholmen för Hoas, HNS och AYY. Platsens totala yta är 16 800 m2, vilket enligt Helsingfors stadsråd fördelades lika med de tre organisationerna. Vårt kontor bads att planera konstruktionerna på HUS:s tomt. En skyddad gemensam innergård utförs i mitten av bostadshusen mellan byggnaderna av alla tre organisationerna. Lekplatser och fritidsanläggningar placeras hit, och en nödväg sträcker sig genom hela kvarteret. HUSs tomt ligger längs Bahamasgatan och Bahamasgränden. Den 29-platsiga parkeringsplatsen ligger på Bahamasgränden sidan av byggnaden. En tydlig entré från gatan till byggnaden och de viktigaste trapphusen ligger på Bahamasgatan där byggnaderna möts, eftersom parkeringsplatsen blockerar en klar väg från Bahamas. Det finns också en tillgänglig förbindelse från de främsta trapphusen till gården.

Stadsplanerna kräver en viss variation i byggnadernas höjder och fasaders djup, vilket i sin tur gjorde det möjligt att skapa trapphus och korridorer med gott om dagsljus. Delade terrasser ligger på 5, 6 och 7 våningen.

De ljusa, funktionella och effektiva lägenheterna med ett, två och tre rum är planerade för HUS-anställda. Alla lägenheter har en fransk balkong.

PLATS
Bahamasgatan 3, Helsingfors

KUND
HUS Kiinteistöt Oy

INLEDDES
2015

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Tapani Lehtinen, Matti Heikkinen, Ville Kuhmonen