Renoveringen av Jyväskylä universitetets huvudbyggnad

Byggnaden nominerades som mottagare av Finlandia priset för arkitektur 2019.

Universitetets huvudbyggnad slutfördes 1956 och är ett av Alvar Aaltos rödtegel periods mest anmärkningsvärda verk. Lokalerna delas i tre block: administrationsdelen, festsalsdelen, samt biblioteket. Genomgångshallen binder ihop blocken och bildar en enhetlig helhet. Byggnaden är skyddad som en del av Seminaarimäki helheten.

Eftersom universitetets rektor flyttade till administrations vingen efter renoveringen, kunde vingens originella rumsliga struktur återställas med att nedmontera senare byggda mellanväggar. Bibliotekshallens, samt bibliotekets lobbys arkitektoniska position framhävdes med att återställa och öppna nya anslutningar till angränsande utrymmen. Festsalens ventilation förbättrades.

Planeringen gjordes i ett intensivt samarbete med Alvar Aalto-fonden och museiverket. Byggnaden förverkligades i alla designområden som tredimensionell datamodelldesign. De kombinerade datamodellerna användes för att koordinera olika byggsystem och energisimuleringar.

Fotografier: Bildbyrån Kuvio Oy

PLATS
Jyväskylä

KUND
Suomen yliopistokiinteistöt Oy

INLEDDES
2012

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri