Kastelholms slott

Kastelholms slott är det sista av de fyra största slotten i Finland som skall återställas, och vårt kontor har varit med i planeringen i ungefär tre decennier.

Genom renoverings- och restaureringsåtgärder ville man förhindra att slottet skulle försvagas, göra slottet allmänt med hjälp av museer och öka attraktionen av hela dess historiska område, vars främsta monument är slottet. (Vårt kontor har också varit ansvarig för den arkitektoniska utformningen av restaureringen av Vita Björns gamla fängelsebyrå i området.)

När det gäller de förstörda strukturerna bestämdes det att man skulle undvika rekonstruktioner på grund av ofullständig dokumentation. Således är det frågan om en kall slottsruin, som fungerar som en utställningsplats i sig, varav endast en del (den så kallade norra toppen) är ett uppvärmt museiutrymme.

Nya strukturella tillägg, till exempel korridorer, trappor och baldakiner, har huvudsakligen gjorts för platser där liknande konstruktioner har förekommit tidigare men är nu utformad ”modern arkitektur”.

Ämnet presenteras utförligt i ARK 2/2007.

PLATS
Åland

KUND
Ålands länsregering

PLANERARE
Hasse Hägerström, Eric Adlercreutz