allotrianpuisto7

Kvartershusen i Hermans

Utgående från det förslag som utlystes som det segrande i Bostadsreformtävlingen  år 1999,

förverkligades projektet i modifierad form på det gamla veterinärmedicinska fakultetskvarteret i stadsdelen Hermans i Helsingfors. Tävlingsförslaget karaktäriserades av en byggnationstypologi bestående av små kvarter och riktigt smala byggnadskroppar. Kvarteret består av tre skilda bostadsbyggnader samlade kring ett småskaligt gårdsutrymme under vilken den gemensamma parkeringen är belägen. Kvarterets fasadytor utåt är rödtegel och inåt ljus puts. De större bostäderna är genom stommen gående och samtliga bostäder är försedda med en stor inglasad balkong som ansluter sig till bostadens matplats.

Arkitektplaneringen utfördes BIM-baserat.

 

PLATS
Hermanstad, Helsingfors

KUND
ATT

INLEDDES
1999

FÄRDIGT
2007

OMFATTNING
12 590 brm²

PLANERARE
Eric Adlercreutz, Jyrki Iso-Aho, Anders Adlercreutz

allotrianpuisto1
ARK 0607
ARK 0607
allotrianpuisto6
allotrianpuisto5