Ombyggnad av Lappia huset

Lappia-huset,som ritades av Alvar Aalto blev färdigt 1975. Det var en teater-, konsert- och kongressbyggnad, som dessutom innehöll Radions verksamhetsutrymmen för Lapplands-enheten, ett musikinstitut, ungdomsutrymmen, landskapsmuseets utställningsutrymmen samt en gårdskarlsbostad. Byggnaden är en del av Rovaniemis administrations- och kulturcentrum, vars övriga byggnader är stadshuset och biblioteket. Helheten är klassad som en nationellt betydelsefull kulturmiljö. Bostaden, en del av Radions utrymmen, ungdomsavdelningen, landskapsmuseet och Lapplands kammarorkester hade genom tillfälliga lösningar tagits i annat bruk. Ändringarna fick prägeln av improvisation.

I enlighet med en utförd behovs- och byggnadsskyddsutredning fördubblades musikinstitutets areal. Konsert- kongress- och teaterns utrymmen reparerades för enbart teaterbruk. En helt ny kulissverkstad byggdes utanför byggnaden som ett underjordiskt utrymme med en ny smidig förbindelse till scenen. Hela teatertekniken förnyades liksom också övriga tekniska system. Ytmaterialen restaurerades eller förnyades för att återskapa byggnadens ursprungliga karaktär. Också den lösa inredningen restaurerades.

PLATS
Hallituskatu 11, Rovaniemi

KUND
Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitos

INLEDDES
2010

FÄRDIGT
2016

OMFATTNING
12300 brm²

PLANERARE
Johannes von Martens, Matti Heikkinen, Katri Pulli