Ombyggnaden av Stickelvägens kvarteret

Föeslaget ”Metsä puilta” (”Skogen för alla träd”) som uppjorts av  A-Konsult och Talli har vunnit den inbjudna tävlingen som Helsingfors stads bostadsproduktion ordnade gällande ombyggnaden av kvarteret Stickelvägen 12.

Föremål för tävligen var en helhet bestående av åtta betongelementhus i 3–4 våningar byggda år 1977 i stadsdelen Malm. Byggnaderna ägs av HEKA (Helsingfors stads bostäder Ab). Tävlingsupgiften var att planera en förnyelse av byggnadernas fasader samt en förhöjning av husen med två tilläggsvåningar med maximalt uynyttjande av träbyggande.

I det vinnande förslaget förenas de bästa egenskaperna i det befintliga kvarteret med  miljöansvarigt träbyggande enligt principen  ”det enkla är hållbart och därigenom även vackert ”. Lösningen representerar gott vardagsbyggande som får tillägsvärde genom högklassigt förverkligande och eleganta detaljer. Stickelvägsprojektet är ett gott exempel på ett område, där det är möjligt att ta en ny riktning mot bättre boende, hållbarare byggande och lägre materiell konsumtiion. Vårt förslag fokuserar på idén om att den byggnad som minst belastar jordklotet är den som kommer att stå längst kvar. Husen byggas i hållbara material med ett välbeprövat byggnadssätt. Målet i förslaget är att skapa en trivsam och beständig llivsmiljö, som samtidigt stöder och ökar medvetenheten om naturens mångfald.

PLATS
Stickelvägen 12, Helsingfors

KUND
Helsingfors stads bostäder Ab

INLEDDES 
2021

PLANERARE
A-konsult: Jyrki Iso-Aho, Pasi Mänttäri

Talli Arkitektur och Design: Minna Lukander, Lassi Mustonen, Tiina Päivilä-Kari, Tiina Juuti, Riikka Pylvänen

Byggnadsingenjör: Sitowise, Heikki Aronen