Kvartersplan för Otsvängen

Projektet på Aalto-universitetets campusområde har omfattat plankonsultation och uppgörandet av en referensplan för detaljplaneringen på uppdrag av markägarna på området, Aalto universitetsfastigheter och Senatfastigheter.

Den nya detaljplanen möjliggör på en obebyggd del av Y-tomten och det tidigare LPA-parkeringsområdet en byggrätt à 26 350 v-m2 för studentbostäder med mångsidiga gemensamhetsutrymmen samt en närbutik för livsmedelshandel. I samband med utbyggandet utvecklas också Otsvängens gatuområde till en aktivare del av campusområdet.

Centrala planeringsfrågor att lösa har varit att inpassa nybyggnationen till en harmonisk del av det värdefulla RKY-området samt att trygga livsmiljön för flygekorrar med boplats i närheten. I samband med projektet studerades även nya former av studentboende och utvecklandet av gemensamhetsinriktat boende i samarbetet med projektets byggherre, Aalto-universitetets studentkår.

Stadsplaneringsnämnden i Esbo godkände den på referensplanen uppgjorda detaljplanen i november 2020.

PLATS
Otnäs, Esbo

KUND
Aalto University Campus & Real Estate, Senate Properties

INLEDDES
2015

PLANERARE
Staffan Lodenius, Panu Söderström