Otnäs helhetsbild

Vår byrå har under årtiondenas lopp gjort flera olika planeringsarbeten för Otnäs campusområde gällande markanvändning.

Från och med 2013 har vi jobbat som konsulter och designers för två av områdets största markägare – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt- gällande koordineringen av de många projekten på området. Vi uppdaterar helhetsbilden av områdets många utvecklingsprojekt inklusive kombinerandet, analyserandet, jämförandet, samt illustreringen av planeringen av markanvändningen och operationerna, stadsbilden och landskapet, trafiken, parkeringen, samt kommunala tekniken.

I den senaste delhelheten av projektet, har vi producerat en visualisering av en webbläsbar Virtuell värld gällande hela Otnäs; Otnäs helhetsbild. I den virtuella verkligheten är det möjligt att röra sig omkring och se områdets planer inför åren 2020, 2025, 2030 och 2035. Projektet har inte publicerats för allmänt bruk och bilderna är från den i projektet använda fasnings modellen.

PLATS
Otnäs, Esbo

KUND
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt

PLANERARE
Staffan Lodenius, Matti Heikkinen, Heikki Torkkeli