Rävvägen

Till Västra Hertonäs kvarter, 43123, byggs som tillägg en helhet av tre nya bostadstomter, en underjordisk parkeringsanläggning, samt en gemensam gård för hela kvarteret.

På de på klippiga backarna placerade tomterna skall det förverkligas allt som allt sju bostadshus som Hitas-, bostadsrättighets-, samt hyresproduktioner. Punkt- och lamellhusens tak böjs i linje med de omgivande byggnaderna och den rådande topografin, bildandes en särskiljande, men igenomtänkt kvartershelhet.

 

PLATS
Helsingfors

KUND
Helsingfors Stats Bostadsproduktion

INLEDDES
2018

OMFATTNING
19000 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Matti Heikkinen, Ville Kuhmonen