Sansåkers daghem

Sansåkers daghem byggdes för 6 barngrupper, dvs 105 barn. Daghemstomten gränsar till bostadsbebyggelse samt en park. Byggnaden delar in tomten i två delar: på västra sidan mot eftermiddagssolen ligger lekområdet, medan parkeringen ligger på den östra sidan av byggnaden.

Byggnaden är låg mot bostadshuset på tomtens norra sida. I södra ändan av tomten växer byggnaden och är två våningar hög. Den förhållandevis djupa stommen livas upp av takfönster som lyser upp entréutrymmena. Entréerna fungerar även som grupputrymmen för mindre barngrupper.

Byggnadens hjärta är salen som löper genom hela byggnaden. Salen kan delas in i mindre utrymmen. Fasadmaterialen är i huvudsak rödtegel och trä.

PLATS
Grankulla

KUND
Grankulla stad

INLEDDES
2011

FÄRDIGT
2014

OMFATTNING
1540 brm²

PLANERARE
Anders Adlercreutz, Annika Väisänen