Saukonlaituri stadskvarter plan

Helsingfors stadsplaneringsavdelning beställde en referensplan baserad på vårt Helsingfors stadshustävlingsförslag, som fick ett hedersomdöme. Stadsplanen, baserad på vår ursprungliga referensplan, godkändes av Stadsplaneringskommittén i december 2010. Därefter ändrades planens detaljer.

Kusten och kanalerna måste flyttas. Som ett resultat av detta beställde Stadsplaneringsverket en reviderad referensplan från oss sommaren 2013. Vårt ursprungliga stadsblock krympte i storlek. Strukturen förlängdes med två små block i väster. Stadsblocken består av flerbostadshus med radhusenheter mellan dem. Antalet våningar sträcker sig från tre till åtta, så att det östra huset är kvarterets högsta byggnad.

Fasaderna på gatorna, i riktning mot kanalen och Saukonlahti, bildar en väggliknande yta som gömmer en serie triangelformade gårdar och en frodig innergård. Alla lägenheter på bottenvåningen har egen ingång antingen direkt till gatan, till bryggan eller till triangelformade gårdarna. Gårdarna bildar ett grönt enhetligt ”rum” inuti kvarteret. Lekplatser ligger under träden längs vägarna som går över gården. Den reviderade planen slutfördes i november 2013 och stadsplanen godkändes av kommunfullmäktige den 26.11.2014.

PLATS
Helsingfors

KUND
Helsingfors stadsplaneringsbyrå

INLEDDES
2013

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Riikka von Martens, Soile Heikkinen, Milja Lindberg