Soukka metrostations område

Den västra tunnelbanan kommer att ha en station i Soukka och en förbättringsstrategi för stationens omedelbara omgivning behövdes göras. En idé plan – urban och funktionell granskning – tjänar både tunnelbaneprojektplanering och zonplanering. Enligt idealen i Soukka-områdets byggnadsperiod är gatunivån riktad till bilarna, medan torget är reserverat för lätt trafik. Den framtida tunnelbanestationen ändrar denna inställning. Baserat på omfattande bakgrundsarbete och alternativanalys utvecklades två alternativ för tunnelbanestationen, servicecenter, bostads-, transport- och parkeringslösningar:

-Alternativet ”SOUKKA ESPLANADE” är inriktat på primärnivå: därifrån är det naturligt att komma ner i tunnelbanan och området kan utvecklas till en bekväm och säker mötesmiljö.

-I alternativet ”SOUKKA MARKET SQUARE” är huvudinriktningen uppdelad mellan primär- och toppnivåer: marknaden är hjärtat, till vilken den lätta trafiken är fritt riktad från olika håll. I båda alternativen skapas en mer naturlig och funktionell inställning och visuell anslutning mellan de två huvudnivåerna. Alternativen är konceptuella idéer snarare än specifika planer som ska genomföras.

PLATS
Esbo

KUND
Esbo Stad

INLEDDES
2011

DESIGNERS
Staffan Lodenius, Jyrki Iso-Aho ja AFKS Arkkitehdit Oy