Tillbyggnad till skolan i Gladas (Ilolan koulu, Vanda)

Ilola-skolans tillbyggnad omfattar 8 klasser för lågstadiet samt 2 grupper för förskolan. Vårt tillbyggnadsförslag blev valt att realiseras inom ramen för en totalentrepenad. För entrepenaden svarade Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy.

Lösningens utgångspunkt var att en så stor del av den solbelyst gården sparas son rast- och lekgård. I stadsbilden ansluter sig den nya byggnaden till den gamla genom sina mått och materialkaraktär. Mellan byggnaderna har lämnats en grön korridor i nord-sydlig riktning, vilket ger åt alla  undervisningsutrymmen en parkartad utsikt.

Undervisningsrummen inramar en aula, ett atrium, som är byggnadens både funktionella och sociala centrum. Aulan skapar en känsla av samhörighet och dess huvudtrappa är utformad så att sittplatser skapas för spontana uppträdanden.

PLATS
Ebbforsvägen 5, Vanda

KUND
Vanda stad

INLEDDES
2013

FÄRDIGT
2014

OMFATTNING
1350 brm²

PLANERARE
Anders Adlercreutz, Tapani Lehtinen, Teemu Taskinen