Tillinmäki daghem

Tillinmäki daghem omfattar 5 barngrupper. Daghemmet ligger invid ett växande småhusområde. Byggnaden strävar till att erbjuda en trygg och stimulerande miljö med stark karaktär.

Byggnaden öppnar sig via en täckt innergård ut mot det öppna åkerlandskapet.

Vi planerade byggnaden i samarbete med arkitektkontor Frondelius Keppo Salmenperä.

PLATS
Esbo

KUND
Esbo Stad

INLEDDES
2009

FÄRDIGT
2012

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Jari Frondelius (AFKS), Tapani Lehtinen