Tölögatan 28, omvandling och renovering

Den på Tölögatan belägna tegelbyggnaden, i art-deco stil, slutfördes 1931 och fungerade som yrkesutbildningsinstitut. Den monumentala byggnadens ursprungliga planerare var arkitekten Väinö Vähäkallio. Sibelius Akademins verksamhet har befunnit sig i byggnaden sedan 1982.

Byggnaden består av en huvudvinge på sex våningar i slutändan av Dunckergatan, samt av fabriksliknande sidovingen på fyra våningar. Byggnaden dominerar den grönskande gården i Tölös storkvarter. Byggnaden är skyddad av en detaljplan och befinner sig i en nationellt betydelsefull, byggd kulturmiljö (RKY Bakre-Tölös höghusområde). I det nya skyddsbeslutet har man lagt speciell uppmärksamhet på skyddandet av byggnadens interiör.

Byggnaden renoveras och omvandlas till bostadshus. På den södra delen av området görs en tornaktig utvidgning på 7 våningar.

I lägenheterna strävar vi efter en kvalitetsnivå som är högre än normalt, och t.ex. de i den gamla byggnaden byggda tvåvånings lägenheterna skiljer sig från vad som vanligtvis hittas på marknaden. Vårt kontor har deltagit i projektets planering sedan detaljplansförändringarnas referensplan utarbetades. Byggnadsskyddandet, brandsäkerheten, tekniska systemen, hälsan, samt de akustiska kravens samordning görs i samarbete med stadsplanerare, museiverket, andra myndigheter, samt professionella specialplanerare och den framtida uppdragstagaren.

 

PLATS
Tölögatan 28, 00260 Helsingfors

KUND
FIM

INLEDDES
2015

FÄRDIGT
2021

OMFATTNING
9168 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Matti Heikkinen, Hasse Hägerström