Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas bransch i Marudd

Planerandet av Vaapukkas (sv. hallon) nybyggnad baserar sig på den förändrade uppfattningen av inlärning samt på Helsingfors stads nya pedagogiska mål och planeringsinstruktioner. Byggnaden rymmer 240 daghemsplaster och 100 lågstadieelever. Den fysiska ramen för öppna lärmiljöer har utvecklats tillsammans med Kaskos experter, akustiker samt byggnadens framtida personal. Målet med planeringen har varit en mångformig, flexibel och anpassningsbar rumslig helhet, samt att möjliggöra avlägsnandet av gränserna mellan daghemmets och lågstadiets verksamheter.

Vaapukkas tomt ligger på en parkaktig zon mellan Östra Centrums förorts södra kvarter och Marudds småhusområde. Barnens ingångsområden har separerats från den stora byggnadsmassan genom att bilda flyglar av mindre skala, i vilka de yngsta barnens hemområden bildar en egen, lättare tillgänglig värld på marknivån.

Bygget påbörjas 2020.

PLATS
Blåsippsstigen 9, 00930 Helsingfors

KUND
Helsingfors stad, Stadsmiljöns näringsgren

INLEDDES
2018

OMFATTNING
3532 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Pasi Mänttäri