Tietoa verkkosivumme evästeistä / Our Privacy Policy / Vår Integritetspolicy

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään muun muassa käyttäjäystävällisten palveluiden toteuttamiseksi, verkkosivujen seurantaan, analysointiin ja laadunparantamiseen. Voit kieltää kaikkien, myös välttämättömien evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Tällöin on kuitenkin mahdollista ettei kaikkia sivuston palveluita voi käyttää. Alta löydät tarkemman tietosuoja- ja rekisteriselosteemme.

 

Our site uses cookies. A cookie is a small text file that a web server sends to a user’s browser and is stored on the machine’s hard disk. Cookies do not contain personal information and do not harm users’ computers or files. Cookies are used to implement user-friendly services, web site monitoring, analysis and quality improvement. You can deny all, including the necessary cookies, from your browser settings. However, it is possible that all services and features on the website can not be used.

 

Vår webbsida använder cookies. En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till en användares webbläsare och lagras på maskinens hårddisk. Cookies innehåller inte personlig information och skadar inte användarnas datorer. Cookies används för att genomföra användarvänliga tjänster, webbplatsövervakning, analys och kvalitetsförbättring. Du kan förneka allt, inklusive nödvändiga cookies, från dina webbläsarinställningar. Det är dock möjligt att alla tjänster på webbsidan inte kan användas. Nedan hittar du våra detaljerade integritetspolicy och registreringsbeskrivningar på finska och engelska.

A-Konsultit tietosuoja- ja asiakasrekisteriseloste

 

Tiivistelmä

 

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa A-Konsulttien (Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy) sivuston henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt. Olemme sitoutuneet suojaamaan sivustomme käyttäjien yksityisyyttä ja noudatamme toiminnassamme tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Käytämme keräämiämme henkilötietoja esimerkiksi rekrytointiin, tarjotaksemme parempia palveluita sekä kohdistaaksemme markkinointiamme.

 

Keräämme tietoja sivuston käyttäjiltä itseltään, automaattisesti sivuston teknisen toteutuksen avulla sekä kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista.
Sähköinen suoramarkkinointi

Mikäli olet ilmoittanut yhteystietosi yhteydenottolomakkeen kautta, voimme lähettää sinulle sähköpostia mm. tarjoamistamme palveluista ja järjestämistämme tilaisuuksista. Suostumuksen markkinointiviestintään voit peruuttaa koska tahansa niin halutessasi.

Evästeidenja muiden seurantatekniikoiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä käytön seurantaan ja analysointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Sivusto voi lisäksi sisältää kolmansien tahojen evästeitä sekä ns. yhteisöliitännäisiä.

Tietojen luovutus kolmansille tahoille

Luovutamme keräämiämme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme vain perusteltuihin, kohdassa 4. tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi A-Konsultit käsittelee ja miten

Voit tarkistaa A-Konsulttien henkilörekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

 

Yleistä

 

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

A-Konsultit on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

 

Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja voidaan A-Konsulteissa käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palveluiden tilaamiseen
 • työnhakijoiden rekisteröintiin
 • palveluita koskevan yhteydenoton sekä markkinoinnin kohdentamiseen
 • käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin
 • sivusto-, markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja palvelukehitykseen

 

Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

 

Henkilötietoja kerätään sekä käyttäjältä itseltään että muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti ym.) käyttäjän itsensä antamana ja yhteistyökumppaneiltamme. Tietojen kerääminen voi myös tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä:

 

Käyttäjän antamat tiedot

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi tilatessaan palvelujamme tai kun käyttäjä on yhteydessä meihin esimerkiksi hakiessaan meille töihin.

Tällaisia tietoja ovat mm:

 • nimi
 • osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • ansioluettelot ja työhakemukset
 • yhteydenotot A-Konsultteihin tai sen henkilöstöön
 • käyttäjän lähettämä julkaistavaksi tarkoitettu aineisto (valokuvat, mielipide- ja muut kirjoitukset)

 

Teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat mm:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

 

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics.

Lisäksi voimme käyttää kolmansilta osapuolilta ostettuja tai saatuja tietoja. Tällöin edellytämme, että kolmas osapuoli on varmistanut tietojen keräämisen ja jakamisen luvallisuuden.

 

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteriin voimme tallentaa tiedot käyttäjän nimestä ja asiointikielestä, markkinointisuostumukset ja -kiellot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Säilytämme tietoja markkinointirekisterissä vain niin kauan, kuin on tarpeellista. Tietojen käytön suoramarkkinointiin voi kieltää kohdassa 9 kuvatusti.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Tietoja luovutetaan myös Palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille sekä data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja digitaalisen mainonnan toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

 

Evästeet ja muut seurantatekniikat

 

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöä, parantaaksemme palveluiden laatua, kehittääksemme palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Palveluiden käytön yhteydessä.

 

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä tai Palvelun käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing -asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seuranta-ominaisuuksiin liittyen.

 

Kolmannet osapuolet

Hyödynnämme Palveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä A-Konsultit vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. A-Konsultit voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Palveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

 

Henkilötietojen käsittelijät

 

A-Konsultit voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt A-Konsulttien ohjeistuksen mukaisesti.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tallennettujen tietojen käsittelyä varten, sekä teknisiä käyttöliittymiä tallennettujen tietojen avaamiseen. Esimerkki tämäntyyppisestä palvelusta on gmail. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, jotta henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Tietojen siirto kolmansiin maihin

 

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Rekisterien suojaus

 

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain A-konsultit Oy:n työntekijöille sekä A-konsultit Oy:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoittamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käyttäjän oikeudet

 

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa A-Konsultit Oy:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, ja mikäli rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet tämän sallivat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen A-Konsultit Oy:lle.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän A-Konsultit Oy:lle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä A-Konsultteihin kohdassa 12 ilmoitettuja yhteystietoja
käyttäen.

 

Tietojen säilytys

 

A-Konsultit säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

 

Muutokset tietosuojakäytäntöön

 

Kehitämme Palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi.

 

Rekisterinpitäjä

 

Rekisterinpitäjänä toimii Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy (Y-tunnus: 0103330-6) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tämän sivun alalaidasta löytyviä yhteystietoja käyttäen.

A-Konsultit Oy Data Protection and Privacy Policy

 

Summary

 

This Data Protection and Privacy Policy describes the principles and practices of collecting and processing personal information by Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy (“A-konsultit” herein). We are committed to protecting the privacy of our users, site visitors and customers in order to comply with privacy and other laws, as well as good privacy practices. We use the personal information we collect to improve our services and to target our marketing and communications.

 

We collect information about the site users themselves, automatically with the technical implementation of the site, through contact forms and analysis services provided by third parties.
Electronic Direct Marketing

If you have provided your contact information via a contact form, we may send you an email, for example, about the services we offer and events we organize. You may cancel your consent for marketing communications at any time.

Use of cookies and other tracking technologies

Our site uses cookies to track and analyze visits to the site and target marketing. The site may also contain third party cookies as well as community sharing and social plugins.

Disclosure of information to third parties

We will only disclose personal information we collect or receive from our users, to our partners for the legitimate purposes specified in Section 4.

You have the right to know what A-konsultit is processing and how

You can check the information contained in the A-konsultit Oy personal records in accordance with the instructions given below. We will not keep your data longer than is necessary for the purposes defined in this Privacy Policy.

 

 

About this Data Protection and Privacy Policy

 

This document describes what personal and other information we collect and how we handle this information.

A-konsultit Oy are committed to comply with current legislation relating to the privacy of users, and to process personal data in accordance with good data management and data processing.

”Personal Data” means information about which an individual can be identified. In addition, non-personal information is also collected, which means information about the users of our services which are not identified as individuals.

 

 

Purpose of the information we collect

 

Personal data can be processed by A-konsultit for the following purposes:

 • contact about information and ordering of services
 • registration of jobseekers
 • targeting marketing
 • reaching users and direct marketing
 • market and other surveys, analyzes, segments, and reports
 • usability and functionality
 • business planning and service development

 

 

What information is collected, and from which sources?

 

Personal data is collected from both the user and other sources. Information is collected through various channels (internet, email, etc.) provided by the user himself and our partners. Collection of data may also occur automatically in the technical implementation of the Service.

We collect the following types of information from users from different sources:

 

Information provided by the user

We collect information that a user issues, for example, when subscribing to our services, or when a user is contacting us, for example, when they are requesting us to work.

 

Such data may include for example:

 • names
 • address information, phone number and email address
 • resumes and job applications
 • contacts made to A-konsultit Oy, or its staff
 • material sent by the user to be published (photos, opinions and other texts)
 • Technically collected information regarding use of the services
Technical gathering of data

We will technically collect information about the use of the services and the technical features of the equipment described below. Collection of data is automatic.

Such data includes:

 • IP Address (and Location Country)
 • activities and their times in the Services (such as pages viewed and content with dates)
 • Unique Identification Numbers Used by Devices
 • the type of device used, the type of operating system, and software versions
 • browser type and language settings
 • Services are managed by the site and site on which the Services have moved, the server and the domain name

 

Information received from third parties

We use third-party analytics tools and measurement systems in our Services to collect and utilize non-personal information. These include, for example, Google Analytics.

In addition, we can use information purchased or received by third parties. In this case, we require that a third party has assured the authorization of the collection and sharing of the data.

Marketing Register

In the Marketing Register, we can store information about the user’s name and the language of the transaction, marketing compositions and bans, and contact information for contact. We will keep this information in the Marketing Register for as long as necessary. You may deny the use of data for direct marketing as described in section 9.

 

 

Disclosure of information to third parties

 

Personal data may be disclosed for justified uses. Allowance is subject to the requirements of the personal data legislation in force at the time.

Information may be disclosed for marketing purposes, opinion and market research, updating information, or other similar reports to our partners.

Information is also disclosed to parties involved in the implementation of the Services, such as email providers, data analysis and company information services. Collected data may also be disclosed to data analysts and digital advertising entrants.

We may also disclose the information of the user, in accordance with the applicable legal regulations required by the competent authorities or other parties, or to enforce and enforce the Services’ Terms of Service and to ensure the security of the Services.

Information may be disclosed in the event of a possible acquisition, merger, outsourcing or business transaction, and in connection with a group relationship or other economic association with those parties.

 

 

Cookies and other tracking technology

 

We use cookies, imitations, scripts, and similar technical labels and technologies to identify terminal devices, monitor and analyze the use of the Services, improve the quality of the Services, further develop the Services, and target advertising and other marketing.

A cookie is a small text file that a browser stores on a user’s terminal. Cookies usually contain anonymous, unique identifier to identify browsers using services. Information collected by cookies may be disclosed to third parties in accordance with this Privacy Policy.

The service may also include cookies from third parties such as metering and tracking services and ad networks. Third parties may place cookies on your terminal when using the Services.

 

Clearing and blocking cookies

The user can clear or block cookies and other tracking from the browser or device settings. By exiting cookies at regular intervals, the user changes the tag on which the User Profile is formed. However, emptying cookies does not completely stop collecting data.

Users who do not want cookies to be stored on their device may, prior to using the Services or during the use of the Service, adjust their browsing preferences in browser to refuse to receive cookies (so-called incognito or private browsing). For mobile devices, the user can adjust their device and application settings for tracking features.

 

Third parties

We use our technical and third-party technical tools to collect and utilize non-personal information. Measurement and analysis services like Google Analytics also use cookies. A-konsultit Oy and its partners can gather information on the effectiveness of marketing such as content impressions.

Third Party Services are subject to these Privacy Policy and Terms of Use, and A-konsultit Oy are not responsible for the collection or processing of such information by such operators, including cookies and other tracking techniques and links. A-konsultit Oy can utilize information collected by third party services for analyzing, grouping, and targeting and delimiting Service Users in these services.

 

 

Personal data handlers

 

A-konsultit Oy can process personal data in accordance with current data protection legislation. Information can only be processed by specified persons in accordance with the A-konsultit Oy’ instructions.

We can use external service providers to process stored data, as well as technical interfaces to access stored data. Your personal information may be shared with such service providers to the extent necessary to maintain, develop and provide services. We carefully care about the service providers and ensure contractual arrangements to handle personal data in accordance with applicable data protection legislation.

 

 

Transfer of data to other countries

 

As a rule, we are not transferring personal data outside the EU or EEA. If data is transferred outside the EU or the EEA, we will ensure the adequate level of protection of personal data, inter alia by agreeing on the confidentiality and processing of personal data as required by law, such as the standard contractual clauses approved by the European Commission, and otherwise processing of personal data in accordance with this Privacy Policy.

 

 

Registry protection

 

Our registers are duly protected by technical and organizational measures. We also ensure that our systems are backed up and recovered.

Registers are properly maintained on secure servers and services. These include access control, firewalls and password protection that allows access to recorded data only to employees of A-konsultit Oy and A-konsultit Oy’s contractual service providers.

We report any potential security breaches directly to authorities or users in accordance with applicable law.

 

 

User rights

 

Checking the data

You have the right to inspect the information contained in the A-konsultit Oy personal registers.

Correcting and Removing Data

The user has the right to request personal data relating to him to be corrected, supplemented or removed from the register if the information is incorrect, unnecessary, incomplete or outdated for the purpose of processing the personal data and if the statutory obligations of the controller allow this.

Prohibition of Direct Marketing

You have the right to refuse to receive direct marketing messages by following the instructions in such messages from the mailing list or by informing you separately about A-konsultit Oy.

Withdrawal of consent

If the processing of personal data is based on a separate consent given to User A Consulates, the user has the right to withdraw his consent to the processing of his personal information.

If you wish to use the privileges above, you can contact A-konsultit Oy at any time using the contact information provided in section 12.

 

 

Data storage

 

A-konsultit Oy will retain the user’s information in accordance with current legislation in force and only for as long as is necessary for the purposes described in this Privacy Policy.

If the user no longer subscribes to the services, the user’s personal data is mostly deleted, transferred to the permanent marketing record, or converted into a form that is no longer recognizable.

 

 

Changes to the Privacy Policy

 

We will develop our Service and we may occasionally change this Privacy Policy. Changes may also be based on the change of legislation on data protection. We are inviting you to regularly review the privacy practices to detect changes.

 

 

Registrar details

 

The registrar is Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy (Business ID: 0103330-6) and you can contact the registrar through the contact details found at the bottom of this page.