Kuopionlahdenrannan toimistoalue

Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen myötä Pohjois-Savon Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) sekä Finnveralle toteutettiin ajanmukaiset monikäyttäjätyötilat sekä uudet kokous- ja ravintolatilat. Uudisrakennus suunniteltiin samassa hankkeessa peruskorjattujen valtion virastotalojen (Martti Melakari, 1954) väliin. Pysäköintijärjestelyjen parantamiseksi rakennettiin erillinen pysäköintilaitos.

Uudisrakennusosa sulautettiin vaativaan kaupunkiympäristöön ja asemakaavalla suojeltuun korttelikokonaisuuteen, jonka vanhimman osan muodostaa Lääninhallituksen uusrenessanssirakennus (Constantin Kiseleff, 1885) lisärakennuksineen.

Kohde suunniteltiin Senaatti-kiinteistöjen nykykäytännön mukaisesti kokonaisuudessaan tietomallisuunnitteluna. IFC-muodossa yhdistettyjä rakennusosamalleja käytettiin mm. talotekniikkajärjestelmien yhteensovituksessa ja akustiikka- ja sisäilmasimuloinneissa.

SIJAINTI
Kuopio

TILAAJA
Senaatti-Kiinteistöt Oy

ALOITUSVUOSI
2010

VALMISTUMISVUOSI
2014

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Johannes von Martens, Teemu Taskinen