Heka Ruususenrinne

Den steniga sluttande platsen var urbaniserad under den komplementära utvecklingen i Roihuvuori på 50-talet och 60-talet. Platsen ligger längs den nya Ruususenrinne vägen ungefär en halv kilometer från metrostationen Siilitie. Den cirka 6500m2 stora tomten är en del av bostadsområdet och består av två separata byggplatser med ytor på 3320m2, samt 2710m2. Byggnadernas utformning är i enlighet med stadsplaner, där kompakta gemensamma gårdar bildas mellan byggnadernas massor. Placeringen av parkeringsplatsen skiljer sig från stadsplanen, där parkeringen placeras under gården. Den har istället placerats ovanför markytan vid tomtens västra gräns. Där känns uppfarten inte för överväldigande sett från gatan, och växter kan placeras mer fritt.

De kvadratmeter som är tilldelade för det nedre huset är uppdelade i två separata massor (byggnad B och C). Detta gör gården luftigare och mer öppen mot de övre backarna och gör tillgången mer flexibel.

Hus A är en byggnad med flera byggnadsmassor, där gemensamma utrymmen ligger på gatunivå och en bastu har placerats på övervåningen.

Hus B och C å andra sidan representerar en terrasserad typologi, där bottenvåningen består av mindre envånings lägenheter, och de högre våningarna består av större två vånings lägenheter.

Det totala antalet lägenheter är 86, med i genomsnitt 57m2 per lägenhet.

PLATS
Ruususenrinne 6, Helsingfors

KUND
Helsingfors Stads Bostadsproduktionen

INLEDDES
2016

OMFATTNING
6039 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Ville Kuhmonen, Matti Heikkinen